038-453 25 35

deltaWonen Zwolle – Energetisch advies

Woningcorporatie deltaWonen te Zwolle is een vooruitstrevende woningcorporatie. Het thema duurzaamheid is leidend in het strategisch beleid en zal het leidende principe blijven in de toekomst. Ter voorbereiding op E-renovaties, worden 25 complexen woningen voorzien van energetisch advies. Naast het bepalen van het huidige energielabel, worden de verbeteringsmaatregelen in kaart gebracht om het gewenste niveau te halen.

Door externe factoren, dient men proactief te zijn in het volgen van het beleid en het realiseren van de beoogde doelstellingen.

  • De veranderende wereld;
  • De woningmarkt zit (nog) op slot;
  • Bewonergedrag (klantengedrag) verandert;
  • Overheid dwingt corporaties terug naar hun kernwaarden;

De Trias energetica is leidend en in alle activiteiten van de organisatie speelt het streven naar duurzaamheid een prominente rol.

  • Bespaar op het energieverbruik;
  • Gebruik zoveel mogelijk duurzame bronnen;
  • Ga zo efficiënt mogelijk om met de huidige energiebronnen.

Vanuit het streven één van de koplopers te zijn en te blijven, is deltaWonen de afgelopen jaren actief bezig geweest met E-renovaties. Continue wordt gekeken hoe er op de meest efficiënte wijze, gerenoveerd kan worden om te voldoen aan de gestelde beleidsdoelstellingen.

deltaWonen Zwolle – Energetisch advies

Woningcorporatie deltaWonen te Zwolle is een vooruitstrevende woningcorporatie. Het thema duurzaamheid is leidend in het strategisch beleid en zal het leidende principe blijven in de toekomst. Ter voorbereiding op E-renovaties, worden 25 complexen woningen voorzien van energetisch advies. Naast het bepalen van het huidige energielabel, worden de verbeteringsmaatregelen in kaart gebracht om het gewenste niveau te halen. Lees verder

Energiebesparing onderzoek

2018 Aanpassingen EIA en MIA

De aanpassingen voor de de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investering (MIA) 2018 zijn gepubliceerd.

Elk jaar worden aan het eind van december twee nieuwe regelingen voor het nieuwe jaar gepubliceerd: de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Met de regelingen wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in energiebesparing, duurzame energie en milieuvriendelijke technieken. De EIA en MIA 2018 zijn donderdag 28 december gepubliceerd.

open

EPA-W / EPA-U

deltaWonen Zwolle – Energetisch advies

Welke verbeteringsmaatregelen zijn noodzakelijk om de energetische doelstelling te behalen bij renovatie? deltaWonen geeft opdracht voor energetisch advies.

Welke verbeteringsmaatregelen zijn noodzakelijk om de energetische doelstelling te behalen bij renovatie? deltaWonen geeft opdracht voor energetisch advies.

25 complexen worden geïnventariseerd conform het Nader Voorschrift, de aangepaste epa-methodiek. Vanuit de beleidsdoelstelling van deltaWonen worden de meest efficiënte maatregelen onderzocht en doorgerekend.

open

EPA-W / EPA-U

Diverse opdrachtgevers – Energielabels utiliteit

Het verkrijgen van een energielabel voor een pand, heeft inmiddels een enorme vlucht genomen. Voor zowel woningen (epa-w) als utiliteitsgebouwen. (epa-u)

Het verkrijgen van een energielabel voor een pand, heeft inmiddels een enorme vlucht genomen. Voor zowel woningen (epa-w) als utiliteitsgebouwen. (epa-u)

Bij mutatiemomenten van een pand (nieuwe gebruiker/huurder of nieuwe eigenaar) dient er een energielabel gemaakt te worden. Als één van de weinige gecertificeerde bureaus heeft AlphaConsultancy naast de EPA-W zich al jaren geleden intensief bezig gehouden met de EPA-U.

open

EPA-W / EPA-U

Gemeente Brummen - Energielabel gemeentehuis

Na een ingrijpende uitbreiding, dient het gemeentehuis van Brummen opnieuw voorzien te worden van een energielabel.

Na een ingrijpende uitbreiding, dient het gemeentehuis van Brummen opnieuw voorzien te worden van een energielabel.

Vanuit de wettelijke labelplicht voor overheidsgebouwen, is het gemeentehuis reeds in 2009 door ons, als gecertificeerd bedrijf, voorzien van een energielabel. Na een ingrijpende uitbreiding en aanpassing van de installaties wordt het energielabel opnieuw uitgewerkt.

open
ontwerp en realisatie the webhouse | Privacy verklaring