038-453 25 35

Scholen diervriendelijk renoveren

In Nederland is een grote renovatieslag aan de gang om gebouwen energiezuinig te maken, waaronder scholen. Dit vormt een bedreiging voor een aantal diersoorten, waaronder de Huismus, de Gierzwaluw en diverse vleermuissoorten. Deze soorten worden bedreigd in hun bestaan en zijn daarom bij de wet beschermd. Om een duurzaam voortbestaan voor deze soorten te kunnen garanderen is het verstandig om bij ingrepen in de bebouwde omgeving op tijd naar beschermde soorten te kijken.

Directeur Peter Roest van Alpha Consultancy schetst de context: “Vooral bij renovatie is integrale dienstverlening belangrijk. Op het gebied van duurzaamheid en energetica werken we als (e-)renovatie- en onderhoudsadviseurs met Ecogroen samen, wanneer de energetische mogelijkheden van een gebouw in beeld worden gebracht evenals de flora en fauna. Adriaan de Gelder van Ecogroen vult aan: “Een aantal diersoorten is volgens de wet beschermd wat de opdrachtgever verplicht om bij een renovatie een onderzoek door een bedrijf als Ecogroen te laten uitvoeren. Naast wettelijke verplichtingen voor beschermde soorten heeft de opdrachtgever een morele plicht voor niet-beschermde soorten. Overigens zijn gebouwen vanaf de jaren twintig tot zeventig geschikter voor de beschermde soorten dan recente bebouwing. Gebouwen zijn nu energetisch beter, maar ook minder open en daardoor minder geschikt voor dieren. Daar kun je op inspelen.”

Peter: “De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk, maar de aannemer kan dat ook zijn, als dat wordt afgesproken. Des te eerder het onderzoek wordt uitgevoerd, hoe makkelijker het is om integraal maatregelen te treffen en kosten te besparen. Bij grotere projecten kun je bovendien veel beter anticiperen en daarmee de planning halen. Daarom is het van belang om Ecogroen er snel bij te betrekken.”

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein, vanaf 4 oktober op deze website.

Scholen diervriendelijk renoveren

In Nederland is een grote renovatieslag aan de gang om gebouwen energiezuinig te maken, waaronder scholen. Dit vormt een bedreiging voor een aantal diersoorten, waaronder de Huismus, de Gierzwaluw en diverse vleermuissoorten. Deze soorten zijn daarom bij de wet beschermd. Om een duurzaam voortbestaan voor deze soorten te kunnen garanderen is het verstandig om bij ingrepen in de bebouwde omgeving op tijd te inventariseren. Lees verder

Huisvestingsadvies

Brandveiligheid in schoolgebouwen

Veiligheid in het algemeen, en brandveiligheid in het bijzonder, is één van de eerste vereisten waar je aan denkt in relatie tot onderwijsgebouwen.

Veiligheid in het algemeen, en brandveiligheid in het bijzonder, is één van de eerste vereisten waar je aan denkt in relatie tot onderwijsgebouwen. Echter, met name in bestaande gebouwen, is de realiteit anders.

Elk gebouw dient veilig te zijn, maar vooral scholen zouden alles tot in detail geregeld moeten hebben, met name omdat daar veel kinderen aanwezig zijn. De school heeft hiermee een grote verantwoordelijkheid.

open

Huisvestingsadvies

Scholen diervriendelijk renoveren

In Nederland is een grote renovatieslag aan de gang om gebouwen energiezuinig te maken, waaronder scholen. Dit vormt een bedreiging voor een aantal diersoorten.

In Nederland is een grote renovatieslag aan de gang om gebouwen energiezuinig te maken, waaronder scholen. Dit vormt een bedreiging voor een aantal diersoorten, waaronder de Huismus, de Gierzwaluw en diverse vleermuissoorten. Deze soorten zijn daarom bij de wet beschermd. Om een duurzaam voortbestaan voor deze soorten te kunnen garanderen is het verstandig om bij ingrepen in de bebouwde omgeving op tijd te inventariseren.

open

Bouwmanagement

Draaijer + Partners – Bouwmanagement VU Amsterdam

Bij de VU in Amsterdam voeren we het projectmanagement van alle soorten voorkomende verbouwingen in en om de pand.

Via Draaijer + Partners hebben wij bij de VU in Amsterdam opdracht om het projectmanagement te voeren van alle soorten voorkomende verbouwingen in en om de panden die de VU in bezit heeft of huurt.

De uitdaging is breed. Mede door de diversiteit in verbouwingen, maar ook door de vele betrokken partijen, met ieder hun eigen belangen is de afstemming/communicatie van groot belang om de projecten tot een succes te maken.

open

Bouwmanagement

Alliander - Toezicht

Alliander gaat zijn hoofdkantoor ‘Bellevue’ in Arnhem renoveren en verduurzamen. De verbouwing start begin 2016 en zal begin 2017 gereed zijn.

Alliander gaat zijn hoofdkantoor ‘Bellevue’ in Arnhem renoveren en verduurzamen. De verbouwing start begin 2016 en zal begin 2017 gereed zijn. Het huidige hoofdkantoor stamt uit 1992 en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Na oplevering is het gebouw gemoderniseerd en is het energiegebruik fors verlaagd. Het aangezicht van buiten blijft grotendeels hetzelfde. Wederom verzorgt AlphaConsultancy het toezicht.

open

Bouwmanagement

Bouwbedrijf Salverda / Salland Wonen – Ketensamenwerking

Vanuit het principe van ketensamenwerking gebruikt Salland Wonen uit Raalte de komende jaren de integrale adviesdiensten van AlphaConsultancy.

Voor de komende jaren wil Salland Wonen uit Raalte haar renovatieprojecten laten realiseren volgens het principe van ketensamenwerking.

Als geselecteerde ketenpartner brengt AlphaConsultancy haar expertise in. Integrale dienstverlening is hierbij het kernbegrip. Ondersteuning op het gebied van energetica, brandveiligheid, bouwfysica, Politiekeurmerk Veilig Wonen en ventilatieberekeningen.

open

Bouwmanagement

Alliander – Toezicht

Toezicht bij realisatie duurzame huisvesting voor netwerkbedrijf Alliander te Duiven.

Toezicht bij realisatie duurzame huisvesting voor netwerkbedrijf Alliander te Duiven.

Een definitief ontwerp wordt bepaald voor een complex van vijf bestaande gebouwen, die worden uitgebreid en overkapt door een 'klimaatkas' met een zwevend dak. Het gebouwencomplex voorziet in de eigen energiebehoefte en levert bovendien energie aan de omgeving. Bij de bouw van het complex worden grondstoffen en materialen hergebruikt.

open

Onderhoudsadvies

Gemeente Zwolle – Conservering sluisdeuren

De gemeente Zwolle draagt ons op de conservering van een aantal sluisdeuren volledig voor te bereiden en te begeleiden.

De gemeente Zwolle draagt ons op de conservering van een aantal sluisdeuren volledig voor te bereiden en te begeleiden.

De uitdaging is tweeledig. Enerzijds vereist de conservering specifieke kennis. De objecten staan letterlijk bloot aan water, weer en wind. Daarnaast dienen de sluisdeuren verwijderd en verplaatst te worden. Hier is logistiek een kunststukje voor nodig.

open

Onderhoudsadvies

ICSadviseurs - Onderhoudsadvies

Welk onderhoud is noodzakelijk om een onderwijsgebouw nog voor een maximale periode van 10 jaar op een acceptabel niveau te laten functioneren.

Welk onderhoud is noodzakelijk om een onderwijsgebouw nog voor een maximale periode van 10 jaar op een acceptabel niveau te laten functioneren?

Dat is de uitdagende vraagstelling waar ICSadviseurs vaker mee geconfronteerd wordt. Voordat sloop en nieuwbouw overwogen worden, kijkt men steeds nadrukkelijker naar de mogelijkheden bestaand vastgoed langer te handhaven.

open

Bouwmanagement

Gemeente Zwolle – Brandveiligheid

In veel onderwijsgebouwen zijn de zaken niet op orde. Door onderzoek en aanpak van de knelpunten geeft gemeente Zwolle prioriteit aan dit onderwerp.

In veel onderwijsgebouwen zijn de zaken niet op orde. Door onderzoek en aanpak van de knelpunten geeft gemeente Zwolle prioriteit aan dit onderwerp.

Wet- en regelgeving is continue aan verandering onderhevig. Daarnaast lopen onderhoudsbudgetten terug. AlphaConsultancy inventariseerde diverse onderwijsgebouwen in het kader van brandveiligheid. Daarnaast hielden we toezicht bij de uitvoering van noodzakelijke aanpassingen.

open
ontwerp en realisatie the webhouse