038-453 25 35

Exploitatiescan basisscholen

Samen met een aantal partners, heeft AlphaConsultancy een methode ontwikkeld om de belangrijkste exploitatiekosten in beeld te brengen. Een methode die inzicht biedt in besparingsmogelijkheden en waarmee u grip krijgt op uw huisvestingskosten.

Snel inzage in huisvestingskosten

ICSadviseurs, een onafhankelijk adviesbureau op het terrein van maatschappelijk vastgoed, heeft samen met drie partners de ‘Exploitatiescan Basisscholen’ ontwikkeld. De partners zijn specialisten op het gebied van binnenklimaat, schoonmaak en beheer en onderhoud van vastgoed. Doordat ze hun specifieke kennis van schoolgebouwen binnen deze samenwerking hebben gebundeld geeft de scan snel inzage in de huisvestingskosten van een basisschool.

Benchmark-spiegel

“Met de ‘Exploitatiescan Basisscholen’ krijgt een schoolbestuur niet alleen inzicht maar ook grip”, vertelt Onno Damen van ICSadviseurs. “Het interessante aan onze scan is namelijk dat we niet alleen inventariseren maar ook analyseren en een ‘benchmark-spiegel’ voorhouden. Wij, en onze partners, zijn specialisten op ons vakgebied. Wij zien aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek vrij snel of bepaalde kosten redelijk zijn of niet. Bovendien vergelijken we de gegevens met die van honderden vergelijkbare basisscholen in Nederland. Op basis daarvan kunnen we concrete adviezen geven over hoe de kosten op korte of langere termijn kunnen worden verlaagd.”

Exploitatiekosten verlagen

Omdat uit het benchmarkonderzoek ‘Onderhoudslasten in het primair onderwijs’ is gebleken dat vergoedingen voor onderhoud in veel gevallen niet de daadwerkelijke kosten dekken, geeft de ‘Exploitatiescan Basisscholen’ ook inzicht in hoeverre de normatieve instandhoudingsvergoeding van het rijk toereikend is voor het dekken van het grote pakket aan huisvestingskosten. Onno Damen: “Het is voor een schoolbestuur natuurlijk van belang om de kosten naast de inkomsten te leggen. Uiteindelijk moeten ze verantwoording afleggen, vooral wanneer jaarlijks sprake is van een tekort. Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze exploitatiescan handvatten kunnen bieden om exploitatiekosten te verlagen”.

Ga naar: http://www.schoolgebouwenonderhoud.nl/exploitatiescan-basisscholen/ en download gratis de exploitatiescan!

Exploitatiescan basisscholen

Samen met een aantal partners, heeft AlphaConsultancy een methode ontwikkeld om de belangrijkste exploitatiekosten in beeld te brengen. Een methode die inzicht biedt in besparingsmogelijkheden en waarmee u grip krijgt op uw huisvestingskosten. Lees verder

Nieuws

Nuborgh College - De school als rentmeester van goed onderwijs en een duurzame wereld

Een ingrijpende renovatie combineren met een verduurzamingsslag en onderwijskundige vernieuwing. Dat was de wens van het Nuborgh College.

Een ingrijpende renovatie combineren met een verduurzamingsslag en onderwijskundige vernieuwing. Dat was de wens van het Nuborgh College. Onder regie, en in samenwerking met ICSadviseurs is een z.g. 0-meting gedaan van het gebouw in Elburg. De verbeteringsmaatregelen zijn in kaart gebracht met de investeringsindicaties, de terugverdientijden en de besparingen.

open

Nieuws

Verplichte nationale routekaart naar CO2-vrije gebouwen

EU-landen, dus ook Nederland, moeten elk een nationaal plan opstellen, dat ervoor zorgt dat in 2050 alle gebouwen klimaatneutraal of bijna klimaatneutraal zijn.

EU-landen, dus ook Nederland, moeten elk een nationaal plan opstellen, dat ervoor zorgt dat in 2050 alle gebouwen (bijna) klimaatneutraal zijn. Dat is eind december in Brussel afgesproken. Onderhandelaars van de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie kwamen overeen wat in de hervormde richtlijn over energieprestaties van gebouwen moet komen staan.

Renovatie voor flinke energiebesparing.

open

Nieuws

Integrale adviesdienstverlening

Het leveren van integrale adviesdiensten zorgt voor besparingen in tijd en geld door efficiency. Daarnaast kwalitatieve voordelen en maximale ontzorging.

Het leveren van integrale adviesdiensten zorgt voor besparingen in tijd en geld door efficiency. Daarnaast kwalitatieve voordelen, doordat coördinatie en uitvoering van diverse adviesdiensten gecombineerd worden in één organisatie. Door deze integrale benadering van onze dienstverlening is er sprake van maximale ontzorging welke essentieel is in een lange termijn partnership dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

open

Nieuws

Wijzigingen STEP-regeling gaan 1 juli 2016 in

1 juli 2016 gaat de aangepaste Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) in. Dit is voor het energiezuiniger maken van bestaande huurwoningen.

1 juli 2016 gaan de wijzigingen van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) in. Deze regeling is voor het energiezuiniger maken van bestaande huurwoningen. Voor woningcorporaties en particuliere verhuurders zijn er interessante wijzigingen.

De nieuwe STEP is nu een serieuze mogelijkheid om de investeringsruimte voor energiebesparing te verruimen.

open

Nieuws

Flinke uitbreiding AlphaConsultancy

Het team van AlphaConsultancy is flink uitgebreid. In zowel Zwolle als Ridderkerk zijn er diverse nieuwe medewerkers bij gekomen.

Het team van AlphaConsultancy is flink uitgebreid. De afgelopen periode is de vestiging Zwolle versterkt met bouwkundig en energetisch adviseur Jaco Kroesbergen.
In Ridderkerk is Jaap Cabaret toegetreden als projectmanager, Herman Heesbeen als bouwkundig adviseur en Brenda Bodmer als junior adviseur.

open

Nieuws

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen.

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord.

open

Nieuws

Start controle energielabel van utiliteitsgebouwen

De nieuwe Woningwet stelt een energielabel verplicht bij huur of verkoop. Dit geldt ook voor utiliteitsgebouwen. Bij ontbreken wordt er gesanctioneerd.

De nieuwe Woningwet stelt een energielabel verplicht bij huur of verkoop. Dit geldt ook voor utiliteitsgebouwen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert op bezit van een energielabel na verkoop of verhuur. Ontbreekt een label op zo’n transactiemoment, dan riskeert de eigenaar van een utiliteitsgebouw een boete van maximaal 20.250 euro. AlphaEnergy is gecertificeerd voor energielabeling.

open

Nieuws

AlphaConsultancy partner Schooldomein

AlphaConsultancy is partner geworden van Schooldomein. Schooldomein is een onafhankelijk magazine voor de onderwijsmarkt met informatie en praktijkvoorbeelden.

AlphaConsultancy is partner geworden van Schooldomein. Schooldomein is een onafhankelijk magazine voor de onderwijsmarkt met informatie en praktijkvoorbeelden over zaken rond de infrastructuur, organisatie en huisvesting van instellingen. Vanuit onze strategische samenwerking met ICSadviseurs, is dit het ideale medium om onze oplossingen voor de onderhoudsvraagstukken in het sociaal maatschappelijk domein, te publiceren.

open

Nieuws

Exploitatiescan basisscholen

De Exploitatiescan Basisscholen brengt de belangrijkste exploitatiekosten in beeld en geeft inzicht in besparingsmogelijkheden en grip op kosten.

ICSadviseurs, een onafhankelijk adviesbureau op het terrein van maatschappelijk vastgoed, heeft samen met drie partners de ‘Exploitatiescan Basisscholen’ ontwikkeld.

De partners zijn specialisten op het gebied van binnenklimaat, schoonmaak en beheer en onderhoud van vastgoed. Doordat ze hun specifieke kennis van schoolgebouwen hebben gebundeld geeft de scan snel inzage in de huisvestingskosten van een basisschool.

open
klik hier om meer projecten te laden
ontwerp en realisatie the webhouse | Privacy verklaring