038-453 25 35

2018 Aanpassingen EIA en MIA

Elk jaar worden aan het eind van december twee nieuwe regelingen voor het nieuwe jaar gepubliceerd: de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Met de regelingen wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in energiebesparing, duurzame energie en milieuvriendelijke technieken. De EIA en MIA 2018 zijn donderdag 28 december gepubliceerd. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA biedt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Denk aan warmtepompsystemen, verlichting- en klimaatbesparingssystemen, HR-glas en warmteterugwinningssystemen. Gemiddeld is dat een voordeel van 13,5%. Daarnaast zorgen de investeringen ook voor een lagere energierekening.

Belangrijkste wijzigingen

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen van de EIA 2018 ten opzichte van 2017:

  • Het EIA-percentage is verlaagd van 55% naar 54,5%.
  • Voor de energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen is de eis die aan de labelsprong wordt gesteld aangepast. Alleen investeringen in bedrijfsgebouwen met label G tot en met D en een minimum van 3 labelsprongen komen in aanmerking voor de EIA. Daarnaast zijn de aanmeldkosten voor deze energieprestatieverbetering afgetopt.
  • Voor warmtepompen in bedrijfsgebouwen zijn de eisen aangescherpt in lijn met de technische ontwikkelingen. Op deze manier komen alleen de energetisch beste warmtepompen voor de EIA in aanmerking. Daarnaast is een aftopping toegevoegd voor de luchtgerelateerde warmtepompen. Voor warmtepompen met een halogeenvrij koudemiddel is de aftopping niet van toepassing. Er was al een aftopping op het bijbehorende verwarmingsnet.
  • Koude- of warmteterugwinningssystemen uit ventilatielucht zijn opgesplitst in systemen met een luchtdebiet tot 3.000 m3 per uur en systemen groter dan 3.000 m3 per uur. De technische eisen zijn per systeem afwijkend.
  • Ledverlichting in nieuwe bedrijfsgebouwen is inmiddels gangbaar geworden. Om deze reden komt ledverlichting alleen nog in aanmerking voor de EIA bij toepassing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen.
  • Om aan te sluiten bij de technische ontwikkeling en alleen de energetisch beste ledbuizen te stimuleren is de minimaal vereiste lichtstroom voor deze buizen verhoogd naar 130 lumen per Watt.
  • Het vervangen van bestaande luchtgordijnen door energiezuinige luchtgordijnen in winkelpanden (om zo te komen tot het verminderen van het warmteverlies via openstaande deuren) komt in 2018 in aanmerking voor EIA.

Wijzigingen Milieu Investeringsaftrek (MIA)

De MIA stimuleert ondernemers die investeren in duurzame gebouwen en milieuvriendelijke producten en processen. Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De investeringsaftrek kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag en dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.

Belangrijkste wijzigingen

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen van de MIA 2018 ten opzichte van 2017:

  • In 2018 komen de investeringen in duurzame te renoveren of nieuwe gebouwen met een verstrekte groenverklaring (op grond van de Regeling groenprojecten 2016) ten hoogste voor het in de groenverklaring vastgestelde projectvermogen in aanmerking voor de MIA. Daarnaast is een MPG-berekening verplicht.
  • Voor distributiecentra en magazijnen is het relatief eenvoudig de duurzaamheidseisen van de duurzame gebouwen volgens certificeringsschema’s BREEAM-NL, GPR Gebouw en LEED BD+C14 te behalen. Voor deze categorie gebouwen is daarom in de Milieulijst 2018 als aanvullende eis opgenomen dat de isolatie-eisen voor de industriefunctie, genoemd in het Bouwbesluit 2012, gerealiseerd moeten worden.

Blijvende kansen

Net als voorgaande jaren kunnen investeringen in warmtepompen, warmteterugwinningsystemen (uit bijvoorbeeld ventilatielucht of op koelinstallaties), HR-beglazing, isolatie van bestaande gebouwen en energiezuinige (transkritische) koelinstallaties in aanmerking komen voor subsidie. Ook is het in 2018 weer mogelijk om bij een gebouwrenovatie een fiscale subsidie te ontvangen voor de energiebesparende maatregelen die vermeld zijn in het EPA-U Maatwerkadvies.

Download hier de Brochure EIA 2018 en de brochure MIA/VAMIL 2018.

(Bron subvention)

2018 Aanpassingen EIA en MIA

Elk jaar worden aan het eind van december twee nieuwe regelingen voor het nieuwe jaar gepubliceerd: de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Met de regelingen wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in energiebesparing, duurzame energie en milieuvriendelijke technieken. De EIA en MIA 2018 zijn donderdag 28 december gepubliceerd. Lees verder

Energiebesparing onderzoek

2018 Aanpassingen EIA en MIA

De aanpassingen voor de de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investering (MIA) 2018 zijn gepubliceerd.

Elk jaar worden aan het eind van december twee nieuwe regelingen voor het nieuwe jaar gepubliceerd: de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Met de regelingen wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in energiebesparing, duurzame energie en milieuvriendelijke technieken. De EIA en MIA 2018 zijn donderdag 28 december gepubliceerd.

open

EPA-W / EPA-U

deltaWonen Zwolle – Energetisch advies

Welke verbeteringsmaatregelen zijn noodzakelijk om de energetische doelstelling te behalen bij renovatie? deltaWonen geeft opdracht voor energetisch advies.

Welke verbeteringsmaatregelen zijn noodzakelijk om de energetische doelstelling te behalen bij renovatie? deltaWonen geeft opdracht voor energetisch advies.

25 complexen worden geïnventariseerd conform het Nader Voorschrift, de aangepaste epa-methodiek. Vanuit de beleidsdoelstelling van deltaWonen worden de meest efficiënte maatregelen onderzocht en doorgerekend.

open

EPA-W / EPA-U

Gemeente Brummen - Energielabel gemeentehuis

Na een ingrijpende uitbreiding, dient het gemeentehuis van Brummen opnieuw voorzien te worden van een energielabel.

Na een ingrijpende uitbreiding, dient het gemeentehuis van Brummen opnieuw voorzien te worden van een energielabel.

Vanuit de wettelijke labelplicht voor overheidsgebouwen, is het gemeentehuis reeds in 2009 door ons, als gecertificeerd bedrijf, voorzien van een energielabel. Na een ingrijpende uitbreiding en aanpassing van de installaties wordt het energielabel opnieuw uitgewerkt.

open
ontwerp en realisatie the webhouse | Privacy verklaring