038-453 25 35

Diverse opdrachtgevers – Energielabels utiliteit

Via talloze mediakanalen worden we momenteel bestookt met verhalen over het energielabel.

Niet alleen de gewijzigde systematiek die minister Blok heeft doorgevoerd voor particulieren woningen. Maar ook over het stringentere beleid met betrekking tot de plicht een label te overleggen bij verkoop of opnieuw verhuur van een pand.

Hoe zit het nu werkelijk?

Wettelijk verplicht

De wettelijke verplichting om een energielabel van een pand te overleggen bij verkoop of nieuwe verhuur, geldt al vanaf 2008. Bij overheidsinstanties en de sociale huursector werd al strak toezicht uitgeoefend op het daadwerkelijk laten labelen van betreffende gebouwen.

In de particuliere en commerciële sector was hier echter geen sprake van. Bij overdracht werd overeengekomen af te zien van het energielabel, en niemand die het controleerde.

De regeling voor particuliere woningeigenaren is inmiddels op de schop gegaan. Controles en sancties dienen voor handhaving te zorgen van de wettelijke plicht. Voor gebouwen is een overzicht gemaakt of een gebouw gelabeld dient te zijn bij overdracht (bij verkoop of opnieuw verhuur):

Woningbouw: energielabel verplicht

 • woningen en appartementen;
 • woonwagens bedoeld voor permanent gebruik;
 • recreatiewoningen die meer dan 4 maanden per jaar worden gebruikt of met een verwacht energieverbruik van meer dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
 • gebouwen met onzelfstandige woonruimten (wordt als 1 gebouw doorgerekend)

Utiliteitsbouw: energielabel verplicht

 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch);
 • overheidsgebouwen;
 • horecagebouwen;
 • kantoorgebouwen;
 • bedrijfsverzamelgebouwen;
 • bijeenkomstgebouwen (zoals b.v. schouwburgen)
 • sportgebouwen;
 • winkels.

Gebouwen waar geen energielabel verplicht is:

 • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
 • Woonboten;
 • gebouwen voor religieuze activiteiten (zoals kerken, moskeeën);
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 M2;
 • (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
 • Tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
 • Recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt en met een verwacht energieverbruik minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
 • Gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt voor het binnenklimaat (schuren of garages).

Wat als er geen Energielabel is?

Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250,-. (bron: www.rvo.nl)

Diverse opdrachtgevers – Energielabels utiliteit

Het verkrijgen van een energielabel voor een pand, heeft inmiddels een enorme vlucht genomen. Voor zowel woningen (epa-w) als utiliteitsgebouwen. (epa-u) Bij mutatiemomenten van een pand (nieuwe gebruiker/huurder of nieuwe eigenaar) dient er een energielabel gemaakt te worden. Als één van de weinige gecertificeerde bureaus heeft AlphaConsultancy naast de EPA-W zich al jaren geleden intensief bezig gehouden met de EPA-U. Lees verder

Energiebesparing onderzoek

2018 Aanpassingen EIA en MIA

De aanpassingen voor de de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investering (MIA) 2018 zijn gepubliceerd.

Elk jaar worden aan het eind van december twee nieuwe regelingen voor het nieuwe jaar gepubliceerd: de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Met de regelingen wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in energiebesparing, duurzame energie en milieuvriendelijke technieken. De EIA en MIA 2018 zijn donderdag 28 december gepubliceerd.

open

EPA-W / EPA-U

deltaWonen Zwolle – Energetisch advies

Welke verbeteringsmaatregelen zijn noodzakelijk om de energetische doelstelling te behalen bij renovatie? deltaWonen geeft opdracht voor energetisch advies.

Welke verbeteringsmaatregelen zijn noodzakelijk om de energetische doelstelling te behalen bij renovatie? deltaWonen geeft opdracht voor energetisch advies.

25 complexen worden geïnventariseerd conform het Nader Voorschrift, de aangepaste epa-methodiek. Vanuit de beleidsdoelstelling van deltaWonen worden de meest efficiënte maatregelen onderzocht en doorgerekend.

open

EPA-W / EPA-U

Diverse opdrachtgevers – Energielabels utiliteit

Het verkrijgen van een energielabel voor een pand, heeft inmiddels een enorme vlucht genomen. Voor zowel woningen (epa-w) als utiliteitsgebouwen. (epa-u)

Het verkrijgen van een energielabel voor een pand, heeft inmiddels een enorme vlucht genomen. Voor zowel woningen (epa-w) als utiliteitsgebouwen. (epa-u)

Bij mutatiemomenten van een pand (nieuwe gebruiker/huurder of nieuwe eigenaar) dient er een energielabel gemaakt te worden. Als één van de weinige gecertificeerde bureaus heeft AlphaConsultancy naast de EPA-W zich al jaren geleden intensief bezig gehouden met de EPA-U.

open

EPA-W / EPA-U

Gemeente Brummen - Energielabel gemeentehuis

Na een ingrijpende uitbreiding, dient het gemeentehuis van Brummen opnieuw voorzien te worden van een energielabel.

Na een ingrijpende uitbreiding, dient het gemeentehuis van Brummen opnieuw voorzien te worden van een energielabel.

Vanuit de wettelijke labelplicht voor overheidsgebouwen, is het gemeentehuis reeds in 2009 door ons, als gecertificeerd bedrijf, voorzien van een energielabel. Na een ingrijpende uitbreiding en aanpassing van de installaties wordt het energielabel opnieuw uitgewerkt.

open
ontwerp en realisatie the webhouse | Privacy verklaring