038-453 25 35

Energienotacontrole

Veel bedrijven en instellingen betalen ongemerkt te hoge energienota’s. Dat geldt bijvoorbeeld voor scholen en gemeenten. Energieleveranciers voeren namelijk niet alle vernieuwde regels en prijsafspraken door. Ook komt het voor dat contracten verouderd zijn. Daardoor kunt u jarenlang structureel te veel betalen, soms duizenden euro’s of meer.

Laat AlphaConsultancy daarom uw nota’s en gemaakte afspraken op fouten controleren. Wij weten waar we op moeten letten. Een nota van uw energiebedrijf lijkt en ís vaak behoorlijk ingewikkeld. AlphaConsultancy kent alle ins en outs.

Bij ontdekte fouten zorgt AlphaConsultancy dat de energiemaatschappij verschillen in uw voordeel terugstort op uw rekening. AlphaConsultancy vraagt hiervoor een percentage van die som. Dus mocht het onverhoopt niets opleveren, dan kost het ook niets. Eenvoudiger besparen kan niet.

Hoe werkt het

De energienotacontrole bestaat uit een contractanalyse en een factuurcontrole.

Bij organisaties met een veranderend energieverbruik komt het regelmatig voor dat de contracten niet (meer) overeenstemmen met de werkelijke energiebehoefte. Ook komt het voor dat bestaande contracten niet zijn afgestemd op gewijzigde wet- en regelgeving. Met decontractanalyse worden de mogelijkheden tot contractoptimalisatie in kaart gebracht.

Veel energiefacturen blijken fouten te bevatten. De factuurcontrole geeft inzicht in fouten in onder andere de toegepaste tarieven, de meetgegevens, de verrekening van vastrechtposten en belastingen. Deze analyse maakt het mogelijk fouten met terugwerkende kracht te herstellen en herhaling te voorkomen.

Werkwijze

Per energieaansluiting worden alle energiefacturen en contracten over een periode van één jaar door AlphaConsultancy bekeken.

AlphaConsultancy beoordeelt vervolgens de facturen en contracten op een groot aantal punten, waaronder de juistheid van gehanteerde tarieven, de toepassing van belastingen en heffingen, de mogelijkheden tot kostenbesparing door het aanpassen van contractparameters, de plausibiliteit van de gerealiseerde energieverbruiken en de correcte afstemming tussen gegevens van netbeheerder en leverancier.

Resultaat

Na de controle onderhoudt AlphaConsultancy, als uw belangenbehartiger, contacten met de energiebedrijven. Stappen worden ondernomen om teveel betaalde bedragen als gevolg van facturatiefouten terug te vorderen. Tevens worden parameters in de lopende contracten daar waar mogelijk aangepast om kostenbesparingen te realiseren.

Energienotacontrole

Veel bedrijven en instellingen betalen ongemerkt te hoge energienota’s. Dat geldt bijvoorbeeld voor scholen en gemeenten. Energieleveranciers voeren namelijk niet alle vernieuwde regels en prijsafspraken door. Ook komt het voor dat contracten verouderd zijn. Daardoor kunt u jarenlang structureel te veel betalen, soms duizenden euro’s of meer. Lees verder

ontwerp en realisatie the webhouse | Privacy verklaring