038-453 25 35

Onderhoudsadvies

Schilderwerk is een substantiële post in het onderhoudsbudget.

Onze kennis en ervaring vindt dan ook zijn oorsprong in de wereld van conservering. Reeds vele jaren geleden bedacht de voorloper van ons bedrijf, dat onafhankelijke kennis van conservering belangrijk was in de snelle ontwikkelingen van vastgoedonderhoud. Om gedegen onderhoudsadvies te kunnen geven, is deze kennis nog steeds verankerd in ons bedrijf. 

Door verftechnisch advies te koppelen aan bouwkundige kennis, is het werkveld verbreed en is er inmiddels een enorme ervaring op het gebied van vastgoedonderhoud.

Vraag-gestuurd, prestatiegericht of resultaatgericht vastgoedonderhoud. Voor iedere situatie hebben we de oplossing.

Onderhoudsadvies

Gedegen en onafhankelijk onderhoudsadvies is nog steeds één van de pijlers van ons bedrijf. Onderscheidend zijn we door onze expertise op het gebied van conservering, een substantiële post in het onderhoudsbudget. Ooit begonnen als verftechnisch adviesbureau, bieden we onderhoudsoplossingen voor gebouwen, bruggen, tunnels, parkeergarages, viaducten en zelfs kunstwerken. Lees verder

Huisvestingsadvies

MJOP Dingstede Meppel

Voor CSG Dingstede te Meppel wordt een schouw uitgevoerd en een Meerjarenonderhoudsplan uitgewerkt. Dit gebeurt zowel bouwkundig als installatietechnisch.

Een grote uitdaging voor scholen is zich constant bewust te zijn van het op termijn kunnen bieden van de juiste huisvesting voor het onderwijs. Vanuit overwegingen die CSG Dingstede uit Meppel te maken heeft, ontstaan een aantal vragen. Met oog op de te verwachten exploitatielasten voor de komende 15 tot 25 jaar, hebben we de opdracht gekregen een schouw uit te voeren en een Meerjarenonderhoudsplan uit te werken. (MJOP)

open

Onderhoudsadvies

Gemeente Zwolle - Onderhoudsadvies en MJOP 14 rioolgemalen

Gemeente Zwolle gunde AlphaConsultancy de klus om 14 rioolgemalen te inspecteren en van een nieuw onderhoudsadvies en Meerjarenonderhoudsplanning te voorzien.

Onderhoudsvraagstukken m.b.t. rioolgemalen zijn complex en divers. De vaak relatief kleine objecten hebben een enorme diversiteit aan materialen en hun degradaties. Maar de schadelijke omgeving betekent dat er uitsluitend gewerkt kan worden met verregaande veiligheidsmaatregelen. Gemeente Zwolle gunde de klus om 14 rioolgemalen te inspecteren en van een nieuw onderhoudsadvies en Meerjarenonderhoudsplanning te voorzien.

open

Huisvestingsadvies

Westfries Gasthuis – Conditiemeting / MJOP

Weer grip krijgen op de onderhoudsreserveringen, en de jaarlijks uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Dat is de behoefte van het Westfries Gasthuis te Hoorn.

Weer grip krijgen op de onderhoudsreserveringen, en de jaarlijks uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Dat is de behoefte van het Westfries Gasthuis te Hoorn.

Voor een objectieve beoordeling van de onderhoudsstatus is een conditiemeting conform de NEN2767 gewenst. Daarnaast dient een eerste opstap gemaakt te worden naar actualisatie van de meerjarenonderhoudsraming, ook wel MJOP of MJOB genaamd.

open

Bouwmanagement

Bouwbedrijf Salverda / Salland Wonen – Ketensamenwerking

Vanuit het principe van ketensamenwerking gebruikt Salland Wonen uit Raalte de komende jaren de integrale adviesdiensten van AlphaConsultancy.

Voor de komende jaren wil Salland Wonen uit Raalte haar renovatieprojecten laten realiseren volgens het principe van ketensamenwerking.

Als geselecteerde ketenpartner brengt AlphaConsultancy haar expertise in. Integrale dienstverlening is hierbij het kernbegrip. Ondersteuning op het gebied van energetica, brandveiligheid, bouwfysica, Politiekeurmerk Veilig Wonen en ventilatieberekeningen.

open

Onderhoudsadvies

Gemeente Zwolle – Conservering sluisdeuren

De gemeente Zwolle draagt ons op de conservering van een aantal sluisdeuren volledig voor te bereiden en te begeleiden.

De gemeente Zwolle draagt ons op de conservering van een aantal sluisdeuren volledig voor te bereiden en te begeleiden.

De uitdaging is tweeledig. Enerzijds vereist de conservering specifieke kennis. De objecten staan letterlijk bloot aan water, weer en wind. Daarnaast dienen de sluisdeuren verwijderd en verplaatst te worden. Hier is logistiek een kunststukje voor nodig.

open

Onderhoudsadvies

ICSadviseurs - Onderhoudsadvies

Welk onderhoud is noodzakelijk om een onderwijsgebouw nog voor een maximale periode van 10 jaar op een acceptabel niveau te laten functioneren.

Welk onderhoud is noodzakelijk om een onderwijsgebouw nog voor een maximale periode van 10 jaar op een acceptabel niveau te laten functioneren?

Dat is de uitdagende vraagstelling waar ICSadviseurs vaker mee geconfronteerd wordt. Voordat sloop en nieuwbouw overwogen worden, kijkt men steeds nadrukkelijker naar de mogelijkheden bestaand vastgoed langer te handhaven.

open

Onderhoudsadvies

Gemeente Zwolle - Conservering VRI's

Al vele jaren mogen we het schilderwerk voorbereiden en begeleiden van de verkeerslichten in de stad Zwolle. Conservering en veiligheid komen hier samen.

Al vele jaren mogen we het schilderwerk voorbereiden en begeleiden van de verkeerslichten in de stad Zwolle. Conservering en veiligheid komen hier samen.

Los van de technische uitdaging, die masten hebben wat te lijden, is er altijd de verkeersveiligheid die een belangrijke rol speelt. Tijdens de uitvoering moeten de juiste wegafzettingen en veiligheidskledij dit waarborgen.

open
ontwerp en realisatie the webhouse | Privacy verklaring