038-453 25 35

Alliander - Toezicht

Hoofdkantoor Alliander wordt moderner en zuiniger

Alliander gaat zijn hoofdkantoor ‘Bellevue’ in Arnhem renoveren en verduurzamen. De verbouwing start begin 2016 en zal begin 2017 gereed zijn. Het huidige hoofdkantoor stamt uit 1992 en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Na oplevering is het gebouw ingrijpend gemoderniseerd en is het energiegebruik fors verlaagd. Het aangezicht van buiten blijft grotendeels hetzelfde.

De verbondenheid van Bellevue met Alliander gaat al bijna 100 jaar terug. In 1926 bouwde rechtsvoorganger de Provinciale Geldersche Energiemaatschappij (PGEM) een kantoor op de plaats waar eerder hotel Bellevue stond. PGEM was sinds 1918 in een villa tegenover Bellevue gevestigd. Twee keer, in 1938 en 1989, werd het kantoor gesloopt voor nieuwbouw. Nu wordt het 23 jaar oude pand niet gesloopt, maar ingrijpend gemoderniseerd en duurzaam gemaakt.

Het huidige Bellevue is gebouwd in een tijd dat medewerkers bijna allemaal dagelijks naar kantoor kwamen om te werken. In een tijd dat het vanzelfsprekend was dat medewerkers met een of twee collega’s op een kamer werkten. Nu is dat anders. Na de renovatie zijn de lange gangen met kamers verdwenen en is het pand getransformeerd naar een open werkruimte met flexibele werkplekken en veel ontmoetingsruimtes om te kunnen samenwerken. Bellevue biedt zowel voor als na de renovatie plaats aan ongeveer 900 medewerkers.

Na de verbouwing voorziet het kantoor voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte, waardoor de afname van het net meer dan 80 procent omlaag gaat. Dat is mogelijk door het gebruik van zonnepanelen, het pand te verwarmen en koelen door middel van warmte en koudeopslag in de bodem. Ook worden bij de verbouwing duurzame materialen gebruikt en worden slimme meet- en regelsystemen toegepast voor bijvoorbeeld verlichting en luchtbehandeling. Daarnaast wordt minimaal 95 procent van het bouwafval gescheiden ingezameld en waar mogelijk geschikt gemaakt voor hergebruik op locatie of elders.

De medewerkers van Alliander die in Bellevue werken, verhuizen tijdelijk naar het kantoor ‘Rijnpoort’ in Arnhem-Zuid. Voor de omgeving zal er tijdens de verbouwing helaas hinder zijn van de werkzaamheden zelf en van bouwverkeer. Alliander houdt de bewoners en bedrijven in de omgeving regelmatig op de hoogte van de voortgang en de werkzaamheden.

Alliander - Toezicht

Alliander gaat zijn hoofdkantoor ‘Bellevue’ in Arnhem renoveren en verduurzamen. De verbouwing start begin 2016 en zal begin 2017 gereed zijn. Het huidige hoofdkantoor stamt uit 1992 en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Na oplevering is het gebouw gemoderniseerd en is het energiegebruik fors verlaagd. Het aangezicht van buiten blijft grotendeels hetzelfde. Wederom verzorgt AlphaConsultancy het toezicht. Lees verder

Huisvestingsadvies

Brandveiligheid in schoolgebouwen

Veiligheid in het algemeen, en brandveiligheid in het bijzonder, is één van de eerste vereisten waar je aan denkt in relatie tot onderwijsgebouwen.

Veiligheid in het algemeen, en brandveiligheid in het bijzonder, is één van de eerste vereisten waar je aan denkt in relatie tot onderwijsgebouwen. Echter, met name in bestaande gebouwen, is de realiteit anders.

Elk gebouw dient veilig te zijn, maar vooral scholen zouden alles tot in detail geregeld moeten hebben, met name omdat daar veel kinderen aanwezig zijn. De school heeft hiermee een grote verantwoordelijkheid.

open

Huisvestingsadvies

Scholen diervriendelijk renoveren

In Nederland is een grote renovatieslag aan de gang om gebouwen energiezuinig te maken, waaronder scholen. Dit vormt een bedreiging voor een aantal diersoorten.

In Nederland is een grote renovatieslag aan de gang om gebouwen energiezuinig te maken, waaronder scholen. Dit vormt een bedreiging voor een aantal diersoorten, waaronder de Huismus, de Gierzwaluw en diverse vleermuissoorten. Deze soorten zijn daarom bij de wet beschermd. Om een duurzaam voortbestaan voor deze soorten te kunnen garanderen is het verstandig om bij ingrepen in de bebouwde omgeving op tijd te inventariseren.

open

Bouwmanagement

Draaijer + Partners – Bouwmanagement VU Amsterdam

Bij de VU in Amsterdam voeren we het projectmanagement van alle soorten voorkomende verbouwingen in en om de pand.

Via Draaijer + Partners hebben wij bij de VU in Amsterdam opdracht om het projectmanagement te voeren van alle soorten voorkomende verbouwingen in en om de panden die de VU in bezit heeft of huurt.

De uitdaging is breed. Mede door de diversiteit in verbouwingen, maar ook door de vele betrokken partijen, met ieder hun eigen belangen is de afstemming/communicatie van groot belang om de projecten tot een succes te maken.

open

Bouwmanagement

Alliander - Toezicht

Alliander gaat zijn hoofdkantoor ‘Bellevue’ in Arnhem renoveren en verduurzamen. De verbouwing start begin 2016 en zal begin 2017 gereed zijn.

Alliander gaat zijn hoofdkantoor ‘Bellevue’ in Arnhem renoveren en verduurzamen. De verbouwing start begin 2016 en zal begin 2017 gereed zijn. Het huidige hoofdkantoor stamt uit 1992 en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Na oplevering is het gebouw gemoderniseerd en is het energiegebruik fors verlaagd. Het aangezicht van buiten blijft grotendeels hetzelfde. Wederom verzorgt AlphaConsultancy het toezicht.

open

Bouwmanagement

Bouwbedrijf Salverda / Salland Wonen – Ketensamenwerking

Vanuit het principe van ketensamenwerking gebruikt Salland Wonen uit Raalte de komende jaren de integrale adviesdiensten van AlphaConsultancy.

Voor de komende jaren wil Salland Wonen uit Raalte haar renovatieprojecten laten realiseren volgens het principe van ketensamenwerking.

Als geselecteerde ketenpartner brengt AlphaConsultancy haar expertise in. Integrale dienstverlening is hierbij het kernbegrip. Ondersteuning op het gebied van energetica, brandveiligheid, bouwfysica, Politiekeurmerk Veilig Wonen en ventilatieberekeningen.

open

Bouwmanagement

Alliander – Toezicht

Toezicht bij realisatie duurzame huisvesting voor netwerkbedrijf Alliander te Duiven.

Toezicht bij realisatie duurzame huisvesting voor netwerkbedrijf Alliander te Duiven.

Een definitief ontwerp wordt bepaald voor een complex van vijf bestaande gebouwen, die worden uitgebreid en overkapt door een 'klimaatkas' met een zwevend dak. Het gebouwencomplex voorziet in de eigen energiebehoefte en levert bovendien energie aan de omgeving. Bij de bouw van het complex worden grondstoffen en materialen hergebruikt.

open

Onderhoudsadvies

Gemeente Zwolle – Conservering sluisdeuren

De gemeente Zwolle draagt ons op de conservering van een aantal sluisdeuren volledig voor te bereiden en te begeleiden.

De gemeente Zwolle draagt ons op de conservering van een aantal sluisdeuren volledig voor te bereiden en te begeleiden.

De uitdaging is tweeledig. Enerzijds vereist de conservering specifieke kennis. De objecten staan letterlijk bloot aan water, weer en wind. Daarnaast dienen de sluisdeuren verwijderd en verplaatst te worden. Hier is logistiek een kunststukje voor nodig.

open

Onderhoudsadvies

ICSadviseurs - Onderhoudsadvies

Welk onderhoud is noodzakelijk om een onderwijsgebouw nog voor een maximale periode van 10 jaar op een acceptabel niveau te laten functioneren.

Welk onderhoud is noodzakelijk om een onderwijsgebouw nog voor een maximale periode van 10 jaar op een acceptabel niveau te laten functioneren?

Dat is de uitdagende vraagstelling waar ICSadviseurs vaker mee geconfronteerd wordt. Voordat sloop en nieuwbouw overwogen worden, kijkt men steeds nadrukkelijker naar de mogelijkheden bestaand vastgoed langer te handhaven.

open

Bouwmanagement

Gemeente Zwolle – Brandveiligheid

In veel onderwijsgebouwen zijn de zaken niet op orde. Door onderzoek en aanpak van de knelpunten geeft gemeente Zwolle prioriteit aan dit onderwerp.

In veel onderwijsgebouwen zijn de zaken niet op orde. Door onderzoek en aanpak van de knelpunten geeft gemeente Zwolle prioriteit aan dit onderwerp.

Wet- en regelgeving is continue aan verandering onderhevig. Daarnaast lopen onderhoudsbudgetten terug. AlphaConsultancy inventariseerde diverse onderwijsgebouwen in het kader van brandveiligheid. Daarnaast hielden we toezicht bij de uitvoering van noodzakelijke aanpassingen.

open
ontwerp en realisatie the webhouse